SAMEN WERKEN MET PLEZIER, ENERGIE en uitdaging

 

Training, coaching en teamontwikkeling

Elke gedragsverandering heeft in beginsel een intrinsieke motivatie nodig om blijvend resultaat op te leveren; vanuit eigen wil, beweging en kracht. Vanuit deze visie begeleid ik organisaties en medewerkers in hun (professionele) groei en hun onderlinge samenwerking. Hierbij sluit ik aan op datgene wat er al goed gaat om van daaruit concrete doelen te stellen en stappen te zetten. Online, offline en hybride.

training

Verrassend en interactief met het accent op ervaren, doen en plezier.

coaching

Individuele begeleiding waarbij jouw werkpraktijk centraal staat.

w

advies

Ontwikkeling is de motor van je organisatie, maar hoe pak je dat aan?

team-ontwikkeling

Het resultaat van teamwerk moet meer zijn dan de som van individuele resultaten.

Kees Koetsier (trainer/coach)

Uw ontwikkelvraagstukken help ik oplossen. Ik ben een enthousiaste en resultaatgerichte vakman op het gebied van training, coaching en teamontwikkeling.

Plezier, vertrouwen en veiligheid zijn sleutelwoorden in mijn aanpak. Aansluiten bij datgene wat er al goed gaat en leren van en met elkaar kenmerken mijn werkwijze.

Ik haal voldoening uit de ontwikkeling die anderen doormaken en vind het een voorrecht om daar een bijdrage aan te leveren.

“Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten zoveel te beleven valt.”

methodes

high impact training

High Impact Training is een trainingsvorm met het accent op de vaardigheden die jij verder wilt ontwikkelen. Je oefent met jouw eigen praktijkvoorbeelden. Bij voorkeur met een professionele trainingsacteur. Je krijgt direct feedback en de mogelijkheid om te experimenteren met “nieuw” gedrag.

Gedrag berust vooral op (onbewuste) routines. Iemand zal nieuw gedrag pas uitvoeren als hij of zij:

  • Weet welke aanpak en gedrag effectief is (kennis);
  • De vaardigheden beheerst om het voorgenomen gedrag uit te voeren (vaardigheden);
  • Ervan overtuigd is dat dit gedrag voordelen oplevert: je moet het willen (attitude).

 

 

(MT) teamontwikkeling en gedragsstijlen

“Door elkaars krachten te kennen, kun je samen groeien.”

Insights Discovery

Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk gedragsmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in jezelf en anderen. Een sterke basis voor teamontwikkeling, effectieve samenwerking en optimaal functioneren.


Management Drives

De Management Drives software meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. Management Drives biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu.

oplossingsgericht coachen

“Alles wat je aandacht geeft dat groeit”

Dit sympathieke gezegde heb je vast weleens gehoord. Het gaat zeker ook op voor coachingsgesprekken. Ons brein is namelijk net een zoekmachine: het vindt altijd waar het naar zoekt. Hoe meer je als coach vraagt naar problemen en oorzaken, hoe meer je er vindt.

Gelukkig geldt hetzelfde voor mogelijkheden, dromen, doelen en stappen in de goede richting. Je merkt dit meteen aan je eigen energie en de sfeer van het gesprek, maar nog veel belangrijker: je zet de ander in zijn of haar kracht. Hoe geweldig om van daaruit stappen te zetten richting de gewenste situatie!

motiverende gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering is een gespreksstijl waarmee je de motivatie en bereidheid tot veranderen bij de ander ontlokt en versterkt. Je bouwt een relatie op die is gebaseerd op respect, interesse, compassie, oordeelloosheid en positieve ondersteuning. Je nodigt actief uit om onderzoekend en pratend te komen tot eigen motivatie om één of meer veranderingen in gang te zetten en vol te houden.

Meer weten over hoe we deze methodes in kunnen zetten binnen uw organisatie ?

pijlers

hoofd

Kennis
Inzicht
Reflectie

hart

Betrokkenheid
Passie
Enthousiasme

handen

Toepassen
Uitvoeren
Doen

ervaring

De Binnenbaan

De Binnenbaan

Mondriaan

Mondriaan

IJsselland Ziekenhuis

IJsselland Ziekenhuis

radar Vertige

radar Vertige

Hoornbeeck college

Hoornbeeck college

Avant sanare

Avant sanare

De Groeiling

De Groeiling

Steeler Yachts

Steeler Yachts

Photonis

Photonis

Gouwestein

Gouwestein

Belastingdienst

Belastingdienst

Universiteit van Tilburg

Universiteit van Tilburg

Gemeente Gouda

Gemeente Gouda

UvA, Amsterdam

UvA, Amsterdam

IKNL, Utrecht

IKNL, Utrecht

Waternet, Amsterdam

Waternet, Amsterdam

BAT Niemeyer, Groningen

BAT Niemeyer, Groningen

Info Support, Veenendaal

Info Support, Veenendaal

Eneco, Rotterdam

Eneco, Rotterdam

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem

Pharos, Utrecht

Pharos, Utrecht

Human Capital Group, Utrecht

Human Capital Group, Utrecht

Bureau Voor Noordelijke Gemeenten, Groningen

Bureau Voor Noordelijke Gemeenten, Groningen

Univé Zuid-Holland, Zoetermeer

Univé Zuid-Holland, Zoetermeer

Univé Noord-Holland – Heerhugowaard

Univé Noord-Holland – Heerhugowaard

APG, Heerlen en Amsterdam

APG, Heerlen en Amsterdam

KPN, Den Haag

KPN, Den Haag

RABO Nederland

RABO Nederland

ABN AMRO, Amsterdam

ABN AMRO, Amsterdam

Vesting Finance, Amersfoort

Vesting Finance, Amersfoort

PLANgroep, schuldhulpverlening, Culemborg

PLANgroep, schuldhulpverlening, Culemborg

Talenter, Utrecht

Talenter, Utrecht

Conclusion, Utrecht

Conclusion, Utrecht

Noorderlinge verzekeraars, Leeuwarden

Noorderlinge verzekeraars, Leeuwarden

Agis, Amersfoort

Agis, Amersfoort

Alexander Calder, Utrecht

Alexander Calder, Utrecht

Waterschap Rivierenland, Tiel

Waterschap Rivierenland, Tiel

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag

Gemeente Den Helder

Gemeente Den Helder

Gemeente Lingewaal

Gemeente Lingewaal

Gemeenten Haarlemmermeer

Gemeenten Haarlemmermeer

Defensie

Defensie

RDW, Zoetermeer

RDW, Zoetermeer

AIVD, Zoetermeer

AIVD, Zoetermeer

WerkAcademie UWV, Utrecht

WerkAcademie UWV, Utrecht

COA, Den Haag en diverse AZC’s

COA, Den Haag en diverse AZC’s

LUMC, Leiden

LUMC, Leiden

Irishof, Zorgpartners Midden-Holland , Gouda

Irishof, Zorgpartners Midden-Holland , Gouda

Hanepraij, Zorgpartners Midden-Holland , Gouda

Hanepraij, Zorgpartners Midden-Holland , Gouda

Rode Kruis, Amsterdam

Rode Kruis, Amsterdam

Zorggroep Noorderboog, Meppel

Zorggroep Noorderboog, Meppel

Lab West B.V., Den Haag

Lab West B.V., Den Haag

PCBO, Rotterdam

PCBO, Rotterdam

IND, Den Haag

IND, Den Haag

ING servicepunten

ING servicepunten

Univé Zuid-Holland, Zoetermeer

Univé Zuid-Holland, Zoetermeer

Woonstichting Leystromen, Rijen

Woonstichting Leystromen, Rijen

Machandel, Haulerwijk

Machandel, Haulerwijk

Provincie Zuid-Holland, Den Haag

Provincie Zuid-Holland, Den Haag

Blue Bricks, Alphen aan den Rijn

Blue Bricks, Alphen aan den Rijn

UWV hoofdkantoor

UWV hoofdkantoor

Reuma patiëntenbond, Amersfoort

Reuma patiëntenbond, Amersfoort

Zellingen zorggroep, Capelle aan den IJssel

Zellingen zorggroep, Capelle aan den IJssel

VanderLande, Veghel

VanderLande, Veghel

aanbevelingen

Ik werk samen met Kees voor het Leiderschapsprogramma van de Executive Master Finance en Control studenten aan de Amsterdam Business School (deel van de Universiteit van Amsterdam). We faciliteren daar een aantal sessies inclusief een tweedaagse offsite. Kees is een professioneel en ervaren trainer die goed kan improviseren, en sterk is in rollenspellen. Ik waardeer onze samenwerking, en het vak wordt door de studenten ook erg gewaardeerd (hoogste feedback in 2022).

Joris Nuijten

MBA MSc, Universiteit van Amsterdam Business School

Kees heeft mij persoonlijk gecoached op een aantal onderwerpen. De aanpak van Kees is helder, met een duidelijk kader en doordat wij regelmatig afstemden en reflecteerden heb ik in relatief korte tijd bepaalde methodes aangeleerd die mij positief veranderd hebben op professioneel en persoonlijk vlak. Door de open en professionele houding van Kees ontstond er bij mij veiligheid waardoor ik de mogelijkheid kreeg om te groeien en de geleerde kennis en inzichten kan toepassen in de praktijk. Als je op zoek bent naar een coach dan zou ik zeker Kees aanbevelen.

Brenda Belić

Regievoerder uitstroom Friesland, Groningen en Drenthe, Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Als algemeen directeur van Machandel heb ik Kees gevraagd om te helpen bij teamontwikkeling van ons MT. In een situatie waarbij het bedrijf heel hard gegroeid is en ook de samenstelling van het MT in korte tijd veranderde wilden we de onderlinge samenwerking en communicatie verbeteren. Met de tools van Insights Discovery heeft Kees op een luchtige en waarderende wijze ons inzicht gegeven in elkaars drijfveren en voorkeursstijlen. De oorzaken van de dynamiek in het team werden duidelijker en er ontstond meer wederzijds begrip. Na afloop van de dag hadden we als groep veel energie gekregen en de “taal” van insights discovery gebruiken we nog steeds! Ik kan Kees van harte aanbevelen als teamcoach!

Frans de Ruyter

Algemeen directeur, Machandel

Kees Koetsier heeft mij in twee cursusdagen weer een stuk vertrouwen in de toekomst gegeven dat ik wel kon gebruiken toen ik na 25 jaar bij één werkgever het veld moest ruimen. Zijn uitleg is enthousiast, glashelder, laagdrempelig en speels. Daarnaast ga je onder zijn regie met je mede-cursisten flink aan de slag. Deze afwisseling is aanstekelijk, leerzaam en efficiënt. Los daarvan is Kees iemand met wie je ook na de cursus graag contact zou blijven houden.

Marten Zijlstra

Management Assistent, Wonderwereld

Via Insights Discovery (vragenlijst met analyse) en het terugkoppelsgesprek met Kees hierover heb ik meer inzicht gekregen in mijn professionele handelen. Met deze inzichten heb ik een aantal veranderingen doorgevoerd in mijn werkwijze, die ik als zeer positief ervaar in mijn werkplezier en ook in mijn bedrijfsresultaten. Het contact met Kees heb ik als aangenaam en open ervaren.

Henk Breunissen

Design & building sport fields & water solutions, Happy Feet sports systems

Kees is als trainer zeer allround met aandacht voor zowel de groepsdynamiek als het individu in de groep, waardoor hij voor iedere deelnemer in de training de juiste ondersteuning kan bieden om de gewenste leerresultaten te bereiken. De aandacht die Kees geeft in de training voor de borging van het geleerde in de werkpraktijk van de deelnemers benadrukt zijn resultaatgerichtheid.

Hugo Streefkerk

Directeur, Artificium

I attended the 3 days Project Lead Training that was held at Vanderlande Industries at the home office in Veghel, Netherlands. Kees was the trainer. I loved his interactive, freestyle approach in the classroom. There were many exampels and class exercises that helped to remember the learning experience. Kees became less controlling of the classroom as the lessons progressed by taking more of a coaching role over the assignements. The classes became more student lead by the end of the course. Kees, however, was always engaged and consistently correcting and providing background and support throughout the class which was extermely helpfull. I am very grateful to have had this opportunity to attend this training and take advantage of it. It has not only met each of my professional goals, but has also enhanced my abilities to improve my leadership skills in my personal and family life. It was time well spent.

Ben Jackson

Sr. Mechanical Engineer, Vanderlande

Via directie van LabWest heb ik de mogelijkheid gekregen om me verder te ontwikkelen op het gebied van coachend leidinggeven. Hierdoor met Kees in contact gekomen. Hij heeft mij super goed richting gegeven en kennis aangedragen in zaken als communicatie en motiveren van medewerkers. Kees draagt inzichten aan en motiveert je om je steeds verder te ontwikkelen. Ik vond het een fijne samenwerking en verwacht dat ik hem ook in de (nabije) toekomst nog zal benaderen.

Edith Hogenbirk- van Riet

Manager Laboratorium Pathologie, Leiden University Medical Center

Kees wist onze vraag op een uitstekende wijze te vertalen in een voor ons op maat gemaakt traject Klantgericht Communiceren. In de ontwerpfase heeft Kees collega’s direct betrokken, wat positief heeft bijgedragen tot een passende en gedragen training. In het na-traject is Kees betrokken en biedt hij, met gebruik van het gedragsmodel Insights Discovery, waardevolle inzichten. Zowel in het voor- als in het natraject heb ik de samenwerking met en de adviezen van Kees als prettig, betrokken en professioneel ervaren.

Aletta van der Schaaf

HR-adviseur, Noorderlinge verzekeraars

Ik heb met Kees een aantal gesprekken gehad om te zien welke richting ik met mijn bedrijf op kon. Dit heeft geleid tot een bijzonder praktisch plan van aanpak. Kees weet door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen snel tot de kern van het probleem door te dringen. Het was verrassend hoe hij direct contacten uit zijn netwerk wist te koppelen aan mijn actiepunten. Dus niet alleen “wat en hoe”, maar ook “met wie” ik aan de slag kan. Ik beveel zijn verfrissende manier van werken van harte aan.

Judith Belles Knijnenburg

Eigenaar, JudithBijdehand

Ook een ontwikkelvraagstuk?

Neem gerust contact op, ik denk graag met je mee.